Omnichannel platform

Asseco Central Europe a.s. (Slovakia)

SIGP sa podieľalo spolu s Asseco Central Europe a.s. na implementácii Omnichannel platformy pre Orientálnu Komerčnú banku vo Vietname. Náš tím pod vedením Asseco CE dodal významnú časť riešenia Internet Bankingu. Napriek veľmi náročnému projektovému prostrediu sa členovia tímu SIGP veľmi aktívne podieľali na realizácii a ich profesionálne programátorské skúsenosti dopomohli k rýchlemu a bezproblémovemu odovzdaniu projektu.


Responsibilities:

Similar projects